Jesień. Melancholijna pora roku. Dni coraz krótsze, chłodem wieje, deszcz leje, samopoczucie zjeżdża w rejony holenderskiej depresji. Oczywiście są i tacy, dla których jesień jest tak samo piękną piękną porą roku jak wszystkie inne, albo nawet i piękniejszą. Ci szczęściarze, którzy kochają październikowo-listopadowy spleen, czują przypływ endorfin na sam widok wirujących kolorowych liści, a pierwsze przymrozki witają są jak długo wyczekiwanego gościa.

Niezależnie, czy jesteś w grupie A (brr, byle do wiosny!)  czy w grupie B (kocham tę polską słotę!), jesień jest nam pisana z całym dobrodziejstwem inwentarza. Trzeba ją przetrwać. Taki mamy klimat;-) I coś zorganizować dzieciom, które jak wiadomo w czasie deszczu często się nudzą...

Dobrym pomysłem na jesienne wieczory, który zaktywizuje rodzinę w ten nieco senny czas, jest planszówka. Przydałaby się jeszcze jedna do kolekcji? Możecie zdobyć grę "Podwórko Talentów" stworzoną przez firmę NIVEA, biorąc udział w naszym konkursie. Jak? Bardzo prosto!

Napiszcie komentarz, który najlepiej w Waszym odczuciu interpretuje hasło "Mój sposób na dobry nastrój jesienią".
Dodajcie ten wpis właśnie pod tym artykułem konkursowym. Czekamy na Wasze kreatywne pomysły, jak można poprawić sobie humor o tej porze roku. Może to być napisane bardzo krótko, może być nieco dłuższa wypowiedź, może być wierszem, może być prozą, może być nieco abstrakcyjnie albo też kompletnie praktycznie i w punktach... Szukamy po prostu nieszablonowych patentów na poprawę humoru jesienią;-)


Zatem do dzieła!
Czeka na Was naprawdę wciągająca planszówka:-) Jej zadaniem jest rozwijanie wiedzy, pamięci i zwinności dzieci oraz dorosłych. Dwie plansze, ciekawe zadania, pytania z wiedzy geograficznej, historycznej czy sportowej, a to wszystko dla dzieci w różnym wieku, w zależności od stopnia trudności. Więcej informacji na temat rozwoju dziecięcych talentów na stronie: www.podworko.nivea.pl


Regulamin konkursu "Jesienne nastroje"

§ 1. Konkurs
1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest serwis Lovecosmetics.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Sponsorem nagród w konkursie jest marka NIVEA.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

§ 3. Zasady Konkursu
1. Konkurs odbywa się w serwisie LoveCosmetics.pl.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców.
3. W konkursie uczestnicy wykonują zadanie polegające na zamieszczeniu swobodnego komentarza na temat: "Mój sposób dobry nastrój jesienią".
4. Konkurs trwa od 10.10.2017 r. do 15.11.2017 r. do godziny 23:59.59.
5. Nagrodami w Konkursie są gry planszowe "Podwórka Talentów" NIVEA.
8. Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko i wyłącznie poprzez jedno konto.
9. W przypadku gdy użytkownik dopuści się oszustwa poprzez wzięcie udziału w Konkursie z kilku kont, nagroda nie zostanie mu przekazana, a wyniki uznane za nieważne.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń zespół LoveCosmetics wybierze 5 najciekawszych, spełniających warunki uczestnictwa zgłoszeń.
2. Ocena dokonywana przez zespół LoveCosmetics w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.
3. Wyłonienie laureatów przez zespół LoveCosmetics nastąpi nie później niż do 05.12.2017 r.
4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody, zostaną poinformowani przez zespół LoveCosmetics poprzez umieszczenie informacji na stronie konkursowej oraz wiadomość prywatną wysłaną na konto uczestnika na Facebooku.
5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody.
6. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać swoje dane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) w wiadomości prywatnej na konto Facebookowe Wirtualne Kosmetyki oraz redakcja@wirtualnekosmetyki.pl w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników  (do 25.11.2017 r.), w przeciwnym razie nagrody nie zostaną wysłane.

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrody zostaną przesłane przez firmę NIVEA za pośrednictwem agencji MSLGROUP.

§6. Dane osobowe
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem.
2. Podanie przez uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowania sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.


ROZSTRZYGNIĘCIE
Dziewczyny - bo chyba tylko w żeńskim gronie tym razem bawiłyśmy się! Dzięki za ciekawe odpowiedzi. Kolejne konkursy za pasem, więc komu nie poszczęściło się tym razem, na pewno uda się następnym. A oto i lista zwycięzców: Ania Przybyło, Izabela Kalinowska-Skwierkowska, Olga Kowalska, Marta Marszałek i Ada Frąckowiak. Gratulujemy. Spodziewajcie się przesyłek niebawem. Swoje adresy do wysyłki nagród prześlijcie nam w odpowiedzi prywatnej w wiadomości wysłanej przez Facebook. Miłego dnia!