Chyba wszyscy kochają lato. Wakacje to czas odpoczynku, relaksu, ładowania baterii, cieszenia się słońcem. No właśnie - korzystanie z kąpieli słonecznych powinno jednak być racjonalne. Dobierzcie kosmetyk z właściwym Waszemu fototypowi skóry kosmetyk. Regularnie dosmarowujcie go na skórę w trakcie plażowania. Rodzice zawsze powinny pamiętać o właściwym zabezpieczeniu przed promieniowanie UV swoich dzieci.

NIVEA od lat dba o to, by wakacje oznaczały tylko przyjemność i beztroską radość, a nie cierpienie powodowane oparzeniami słonecznymi.

Zagraj w naszym konkursie i spróbuj wygrać fantastyczny zestaw kosmetyków NIVEA SUN, które chronią zarówno skórę jak i ubrania oraz laleczkę Zosię.

Wystarczy, że podasz nam w komentarzu pod artykułem swój patent: Jaki jest twój przepis na idealne spędzenie wakacyjnego dnia na plaży? Komentarz nie może być dłuższy niż 3 zdania. Nagrodzimy 5 autorów najciekawszych naszym zdaniem komentarzy:-)

W skład jednego zestawu wchodzi:

  • Laleczka UV Zosia, która zmienia kolor skóry pod wpływem promieni słonecznych. Dzięki aplikacji balsamu NIVEA SUN Kids laleczka chroniona jest przed przebarwieniami. Idealny gadżet do nauki profilaktyki ochrony słonecznej malucha!

PRODUKTY OD NIVEA SUN:

  • Nawilżający balsam do opalania NIVEA Sun Protect & Moisture SPF 50 i Nawilżający spray do opalania NIVEA Sun Protect & Moisture SPF 30 pomogą zapewnić natychmiastową i długotrwałą ochronę skóry przed poparzeniem słonecznym oraz przedwczesnym starzeniem się skóry, a teraz dodatkowo chronią ubrania przed żółtymi plamami.

PRODUKTY DLA DZIECI OD NIVEA SUN:

  • Balsam ochronny na słońce NIVEA Sun Kids Swim & Play SPF 50+, Kieszonkowy balsam ochronny na słońce NIVEA Sun Kids SPF 30 i Nawilżający balsam ochronny na słońce NIVEA Sun Kids SPF 50+ stworzone specjalnie z myślą o delikatnej skórze dziecka, pomagają zapewnić natychmiastową ochronę. Zawierają system filtrów UVA/UVB oraz innowacyjną formułę ochrony ubrań przed plamami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU

„Lato z NIVEA SUN”

§ 1. Konkurs
1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).

§ 2. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest serwis Lovecosmetics.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Sponsorem nagród w konkursie jest marka NIVEA.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

§ 3. Zasady Konkursu
1. Konkurs odbywa się w serwisie LoveCosmetics.pl.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców.

3. W konkursie uczestnicy wykonują zadanie polegające na uzupełnieniu własnym komentarzem (nie więcej niż trzy zdania): Jaki jest twój przepis na idealne spędzenie wakacyjnego dnia na plaży?
4. Konkurs trwa od 10.07.2017 r. do 15.07.2017 r. do godziny 23:59:59.
5. Nagrodami w Konkursie są zestawy kosmetyków NIVEA:

W skład jednego zestawu wchodzi:

  • Laleczka UV Zosia, która zmienia kolor skóry pod wpływem promieni słonecznych. Dzięki aplikacji balsamu NIVEA SUN Kids laleczka chroniona jest przed przebarwieniami. Idealny gadżet do nauki profilaktyki ochrony słonecznej malucha!

PRODUKTY OD NIVEA SUN:

  • Nawilżający balsam do opalania NIVEA Sun Protect & Moisture SPF 50 i Nawilżający spray do opalania NIVEA Sun Protect & Moisture SPF 30 pomogą zapewnić natychmiastową i długotrwałą ochronę skóry przed poparzeniem słonecznym oraz przedwczesnym starzeniem się skóry, a teraz dodatkowo chronią ubrania przed żółtymi plamami.

PRODUKTY DLA DZIECI OD NIVEA SUN:

  • Balsam ochronny na słońce NIVEA Sun Kids Swim & Play SPF 50+, Kieszonkowy balsam ochronny na słońce NIVEA Sun Kids SPF 30 i Nawilżający balsam ochronny na słońce NIVEA Sun Kids SPF 50+ stworzone specjalnie z myślą o delikatnej skórze dziecka, pomagają zapewnić natychmiastową ochronę. Zawierają system filtrów UVA/UVB oraz innowacyjną formułę ochrony ubrań przed plamami.

6. Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko i wyłącznie poprzez jedno konto.
7. W przypadku gdy użytkownik dopuści się oszustwa poprzez wzięcie udziału w Konkursie z kilku kont, nagroda nie zostanie mu przekazana, a wyniki uznane za nieważne.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń zespół LoveCosmetics wybierze 5 najciekawszych, spełniających warunki uczestnictwa zgłoszeń.

2. Ocena dokonywana przez zespół LoveCosmetics w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.
3. Wyłonienie laureatów przez zespół LoveCosmetics nastąpi nie później niż do 16.07.2017 r.
4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody, zostaną poinformowani przez zespół LoveCosmetics poprzez umieszczenie informacji na stronie konkursowej oraz wiadomość prywatną wysłaną na konto uczestnika na Facebooku.
5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody.
6. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać swoje dane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) w wiadomości prywatnej na konto Facebookowe Wirtualne Kosmetyki oraz redakcja@wirtualnekosmetyki.pl w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników (do 26. 07.2017 r.), w przeciwnym razie nagrody nie zostaną wysłane.

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Organizator oświadcza, że nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrody zostaną przesłane przez firmę NIVEA za pośrednictwem agencji MSLGROUP.

§6. Dane osobowe
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem.

2. Podanie przez uczestników Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestnika.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu, bądź zwiększenia puli nagród.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowania sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.


ROZSTRZYGNIĘCIE
Kochani! Bardzo doceniamy Waszą kreatywność i najchętniej nagrodzilibyśmy wszystkich... Mamy jednak do dyspozycji tylko 5 zestawów, które powędrują do naszych zwycięzców. Są nimi:
1. Iwona Derlatka
2. Joanna Matczak
3. Sylwia Mich
4. Maria Kozak
5. Kinga Czerwińska

Gratulujemy!
Skontaktujemy się z Wami w celu ustalenia adresów do wysyłki nagród.
I zapraszamy do kolejnych konkursów na LoveCosmetics:-)